...
Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava > Icoane

jos>

Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava,
Mitropoliţii Transilvaniei
(24 Aprilie)

ICOANE

Sf. Ierarh Ilie Iorest
(Mănăstirea Radu Vodă)

Sf. Ierarh Sava Brancovici

Sf. Ierarh Sava Brancovici
(Mănăstirea Radu Vodă)

<sus