Sf. Cuvioşi Iosif şi Chiriac de la Bisericani > Acatistul

jos>

Sf. Cuvioşi Iosif şi Chiriac
de la Bisericani
(1 Octombrie)

ACATISTUL

Troparul Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac
(glasul 1)


Povățuitori sihaștrilor, ocrotitori ai celor din nevoi și celor mâhniți mângâietori, Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac cei ce ați dobândit rugăciunea cea de foc și vase alese a Sfântului Duh v-ați făcut, rugați-vă lui Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă!

Condacul Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac
(glasul 1)


Rugăciunea și liniștea iubind, nevoința și răbdarea îmbrățișând, patimile cele pierzătoare le-ați stins cu ostenelile pustiei, Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani. Unul, luminător al chinoviei s-a făcut și iscusit păstor, iar celălalt sfeșnic al luminii neînserate s-a arătat, prin rugăciunea cea înaltă.

Sursa: CreștinOrtodox.ro

<sus