Cuviosul Daniil Sihastrul > Sfinte Moaşte

jos>

Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul
(18 Decembrie)


SFINTE MOAŞTE

Mormântul Sfântului se află la:

 Mănăstirea Voroneţ, de la Suceava, 41 km, de la Rădăuţi, 45 km.

Părticele din Moaştele Sfantului se află la:

 • un deget al Sfântului se află la Mănăstirii Putna, comuna Putna, judeţul Suceava, la 30 km nord-vest de Rădăuţi;

 Mănăstirea Sihăstria, com. Vânători, jud. Neamţ, (22 km de Tg. Neamţ pe şoseaua care merge spre Vatra Dornei).

Sfântul Daniil Sihastrul de la Voroneţ

Acest mare sihastru a fost la început ucenicul Cuviosului Lavrentie de la Mănăstirea Laura (Lavra) care l-a povăţuit pe calea mântuirii. Apoi Sfântul Lavrentie, luând marea schimă şi ajungând episcop la Rădăuţi, cu numele de Leontie, a tuns în marea schimă pe Sfântul Daniil Sihastrul, dându-i numele de David, şi l-a făcut preot. Apoi Sfântul Daniil s-a retras pe valea Putnei şi s-a nevoit mulţi ani într-o peşteră pustnicească care se vede şi astăzi, ajungând făcător de minuni.

În anul 1469, marele voievod Ştefan al Moldovei, cu sfatul Cuviosului Daniil Sihastrul, duhovnicul său, începând să construiască Mănăstirea Putna, Sfântul Daniil Sihastrul s-a retras pe valea Voroneţului, unde a pustnicit mai mulţi ani.

CHILIA PREACUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU DANIIL SIHASTRUL

La Sfântul Daniil Sihastrul venea marele voievod al Moldovei să se spovedească şi să ceară sfat şi ajutor prin sfânta rugăciune, pentru a birui pe păgâni şi celelalte neamuri care năvăleau asupra Moldovei.

Astfel, cu rugăciunile Sfântului Daniil Sihastrul, fericitul voievod al Moldovei biruia pe vrăjmaşi şi înălţa în fiecare an câte o biserică sau mănăstire.

Ajungând la adânci bătrâneţi, Sfântul Daniil Sihastrul şi-a dat sufletul în mâinile lui Hristos spre sfârşitul secolului al XV-lea, fiind plâns de marele Voievod Ştefan al Moldovei şi de toţi ucenicii săi de la Putna şi Voroneţ.

În prezenţa Voievodului Ştefan cel Mare şi a numeroşilor săi ucenici, Sfântul Daniil Sihastrul a fost înmormântat în partea dreaptă a pronaosului Mănăstirii Voroneţ, unde se află şi astăzi, pentru adânca sa smerenie, şi unde i se păstreaza sfintele sale moaşte întregi.

La 20 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a canonizat pe Sfântul Daniil Sihastrul, trecându-l în rândul sfinţilor, cu zi de prăznuire la 18 decembrie.

Împreună cu toţi sfinţii, acest mare sihastru al românilor se roagă astăzi lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor iubitorilor de Hristos.

Sursa: Sfinte Moaşte în România

<sus