Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti > Scrieri

jos>

Sf. Ierarh Iachint,
Mitropolitul Ţării Româneşti
(28 Octombrie)

SCRIERI

Cântările Ortodoxiei: Sfântul Mucenic Iachint, mărgăritarul de mult preţ al Bisericii
Pr. asist. dr. Ioan Valentin Istrati / Ziarul Lumina - Vineri, 03 Iulie 2009

„Făcutu-te-ai cinstită piatră de mult preţ a Bisericii, păstrată în cămările cereşti, şi ai înfruntat pe cei ce se închinau la pietre. Pentru aceasta ai băut paharul muceniciei, Mucenice mărite Iachint, iar acum roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.“ (Minei pe iulie, EIBMBOR, Bucureşti, 2002, p. 27.)

***

Sfântul Mucenic Iachint s-a arătat prin rugăciune mai tare decât prigonirile, iar numele lui Iachint, care înseamnă o „piatră preţioasă“, a fost împlinit în viaţa sa, pentru că s-a arătat un mărgăritar de mult preţ al Bisericii lui Hristos, pentru că a strălucit lumina Soarelui Hristos. El a împodobit cetele mucenicilor, asemănându-se raiului, care a fost asemănat de Hristos cu „un mărgăritar de mult preţ“ pentru care omul înţelept vinde tot ce are pentru a-l cumpăra. Puterea şi valoarea mărgăritarului Iachint a fost, de asemenea, şi prilej de ruşinare pentru cei ce adorau creatura în locul Creatorului, închinându-se la pietre, arătându-le lor că Hristos este „Piatra cea din capul unghiului“, care dăruieşte sens edificiului întregului univers, şi „piatra cea duhovnicească“ din care a ieşit apa cea vie a Duhului Sfânt în pustia lumii acesteia.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus