Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ > Scrieri

jos>

Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ
(15 Noiembrie)


SCRIERI

ARTICOLE (trimiteri către alte site-uri)

Sfântul Paisie de la Neamț - Cuvinte trezitoare, de mare folos pentru începutul Postului.

Cuvîntul 1. Scurtă expunere a gândurilor care îndeamnă la pocăinţă.

Adu-ți aminte, suflete al meu, despre îngrozitoarea şi înspăimântătoarea minune a Creatorului tău, Care pentru tine s-a fă­cut om şi a suferit pentru mântuirea ta; îngerii Lui se înfiorează, Heruvimii se îngrozesc, Serafimii se înspăimântă şi toate puterile ce­reşti îl proslăvesc neîncetat, iar tu, nefericite suflete, te leneveşti, măcar de acum înainte nu amâna, scumpe suflete al meu, sfânta po­căinţă, întristarea inimii şi ispăşirea pedepsei (epitimia) pentru pă­catele tale. (continuare)

Cuvinte și scrisori duhovnicești (volumul I) / Editura Doxologia.

Sfântul Paisie de la Neamţ (1721-1794) a lăsat în urma sa o operă impresionantă, atât cărturărească: numeroase traduceri patristice din greaca veche şi din slavonă, cât şi duhovnicească: renaşterea vieţii monahale din Ţările Române, Rusia şi Ucraina. În încercarea de a reliefa anumite aspecte ale operei şi vieţii sale s-au scris numeroase lucrări despre Cuviosul Paisie Velicicovschi, dar cea mai importantă sursă de informaţii despre viaţa şi caracterul unei asemenea personalităţi sunt propriile sale scrieri. Dorind să acopere o lacună în valorificarea moştenirii literare paisiene, Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei publică în două volume omiliile şi corespondenţa Sfântului Paisie de la Neamţ, efortul de traducere şi de cercetare aparţinând Doamnei Valentina Pelin. (continuare)

Copilăria şi adolescenţa Sfântului Paisie de la Neamţ.

„Toate ale noastre erau pline de săltări, pline de duhovnicească bucurie şi de inimă bună încunjurate, iar acum toate acelea s-au întors întru nemângăiată măhniciune şi plângere. Pentru ce oare? Pentră că ne-am păgubit şi de niscareva lucruri lumeşti? Oare de bani oarecare? Oare de moşii? Ba nu nicidecum. Ci de o comoară nepreţuită, de un odor ca acela, de carele toată lumea nu-i era vrednică, de luminătorul nostru cel strălucit şi, în scurt, de preamilostivul şi bunul părinte, păstorul şi dupre Dumnezeu povăţuitorul.“ (continuare)

Sfântul Paisie de la Neamț - Despre importanța citirii cărților duhovnicești, a scrierilor Sfinților Părinți.

Diavolul din început ucigător de oameni se numeşte şi urâtorul binelui, precum şi singur pentru mândria sa din Cer a căzut şi din lumină s-a făcut întuneric. Aşijderea şi fiecărui om care voieşte să se mântuiască, îi face de-a pururea împiedicare întru tot lucrul bun, punându-i lui nevăzutele sale curse întunecoase, împletite şi meşteşugite în multe feluri. Şi omul, de viu prinzându-se întru acestea, umblă ca în noaptea neştiinţei întru a lui voie. (continuare)

<sus

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, „chipul stareţului desăvârşit“.
Constantin CIOFU / în Ziarul Lumina (Ediţia de Moldova) - Marţi, 16 Noiembrie 2010

În prima zi din Postul Naşterii Domnului, Mănăstirea Neamţ a sărbătorit mutarea la Domnul a marelui îndrumător al vieţii monahale din Moldova şi înnoitor al monahismului, Sfântul Cuvios Paisie Velicikovschi de la Neamţ.

În Biserica "Înălţarea Domnului", unde se află şi mormântul Sfântului Paisie Velicikovschi, a fost oficiată, duminică seara, slujba Privegherii, iar ieri Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a săvârşit Sfânta Liturghie. Din soborul de preoţi au făcut parte exarhii de zonă din cele trei judeţe ale Arhiepiscopiei Iaşilor, dar şi părinţi stareţi de la mănăstirile din judeţul Neamţ. Credincioşii prezenţi la slujba hramului s-au închinat sfintelor moaşte care sunt adăpostite de ctitoria Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, cât şi icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Cum Îl aflăm pe Dumnezeu.

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a vorbit pelerinilor despre modelul de sfinţenie al Sfântului Cuvios Paisie, despre deschiderea pe care a avut-o Sfântul spre Dumnezeu. "Sfântul Paisie a fost învrednicit de Dumnezeu să fie potir binecuvântat, vas ales al Sfântului Duh. A fost plin de Sfântul Duh şi împodobit de cunoaşterea lui Dumnezeu. A purtat pe umerii săi jugul Domnului Hristos. Sfântul Paisie a devenit chipul stareţului desăvârşit, chipul omului căutător de Dumnezeu, chipul celui care Îl găseşte pe Dumnezeu prin smerenie, rugăciune şi iubire", a spus IPS Mitropolit Teofan. Arhim. Benedict Sauciuc, stareţul Mănăstirii Neamţ, a mulţumit Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei pentru prezenţă, remarcând faptul că Sfântul Paisie a atins în timpul vieţuirii pământeşti apogeul vieţii spirituale: "Faptul că Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan a participat ca şi în anii trecuţi la acest hram ne dă mai multă râvnă, mai multă dragoste faţă de cele sfinte, faţă de înaintaşii noştri, faţă de cuvioşii părinţi care au vieţuit în mănăstirea noastră. Avem încredere în puterea rugăciunilor Sfântului Paisie şi suntem convinşi că ocrotitorul nostru a dus şi de data aceasta rugăciunile noastre înaintea Mântuitorului Hristos".

Sfinţirea cabinetului stomatologic al Mănăstirii Neamţ.

După Sfânta Liturghie, IPS Teofan a sfinţit cabinetul stomatologic al Mănăstirii Neamţ. Cabinetul a fost înfiinţat la iniţiativa prof. dr. Mircea Rusu, pentru a răspunde nevoilor obştii Mănăstirii Neamţ, dar şi ale credincioşilor care locuiesc în apropierea acestei aşezări monahale. De amenajarea şi dotarea spaţiului s-a ocupat în mod special protos. Andrei Ioniţă de la Mănăstirea Neamţ, care a absolvit Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) "Grigore T. Popa" din Iaşi, având sprijinul arhim. Benedict Sauciuc şi al altor persoane. Stareţul Mănăstirii Neamţ a oferit la final mai multe detalii cu privire la cabinetul medical al obştii monahale pe care o păstoreşte, amintind că la Mănăstirea Neamţ "încă de acum trei secole existau farmacii, precum şi bolniţa unde erau îngrijiţi atât părinţii călugări, cât şi bătrânii". Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan şi-a exprimat nădejdea că noul cabinet de medicină dentară va oferi vieţuitorilor Mănăstirii Neamţ o asistenţă medicală adecvată. "Prin existenţa unui astfel de aşezământ monahii nu vor mai fi nevoiţi să meargă în altă parte pentru a beneficia de servicii medicale. Dumnezeu să răsplătească osteneala celor care s-au implicat în realizarea acestui cabinet", a spus IPS Teofan. Prof. dr. Mircea Rusu a explicat că în urmă cu câţiva ani, când era rectorul UMF Iaşi, a avut iniţiativa de a înfiinţa pe lângă aşezările monahale o serie de cabinete medicale de stomatologie. "Cred că acest cabinet va fi un exemplu şi pentru alte mănăstiri", a completat prof. dr. Mircea Rusu.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus